priređivač

Nezakoniti pritisci na priređivače igara na sreću se nastavljaju!

Akteri afere “Televizori” nastavljaju sa kriminalnim aktivnostima.
Ugroženo 1000 radnih mjesta!

Sada odjednom inspekcija strogo prati primjenu člana 68 f, ispunjavajući lažne kazne protiv priređivača koji ukazuju na nezakonitosti u namjeri da ih zastraši i natjera da odustanu od ukazivanja na korupciju. Ovakav pristup predstavlja kršenje Zakona o inspekcijskoj kontroli i zloupotrebu ovlašćenja.

O svim aktuelnostima obavijestićemo institucije EU, a pozivamo i tužilaštvo da ponovo istraži aferu “Televizori” i sve aktere i njihovo nezakonito učešće u izglasavanju člana 68 f.

TIM POVODOM, OPET PODSJEĆAMO NA GRUBO KRŠENJE DOMAĆEG I EVROPSKOG ZAKONODAVSTA:

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore EU (Član 72, st. 1):

Važnost usklađivanja zakonodavstva Crne Gore s pravnim propisima Zajednice i postepeno usklađivanje s pravnim propisima EU.

Zakon o državnoj upravi (Član 52 stav 1):

Ministarstvo je obavezno da u pripremi zakona i strategija, radi konsultovanja zainteresovane javnosti, sprovede postupak javne rasprave.

Ugovor o EU i funkcionisanju EU – Lisabonski sporazum (Član 63 i Član 101 stav 1):

Zabrana ograničenja kretanja kapitala i zabrana sporazuma koji ograničavaju konkurenciju.

Uredba 2021/1230 o prekograničnim plaćanjima:

Zabranjuju se sva ograničenja na platne transakcije suprotna ciljevima EU za uspostavljanje infrastrukture plaćanja u cijeloj Uniji.

Direktiva 2015/2366 o platnim uslugama (PSD2):

Ograničenja u članu 68f suprotna su ciljevima PSD2, narušavaju slobodu pružanja usluga i stvaraju diskriminaciju među pružaocima platnih usluga.

Direktiva 2015/849 i Direktiva 2018/843 o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma:

Ograničenja u plaćanjima predstavljaju prijetnju finansijskom sistemu EU i protive se naporima EU u sprječavanju pranja novca.

Naglašavamo da je skoro 25.000 građana koji čine impresivnih 8% biračkog tijela, izrazilo snažno NE štetnom članu 68 f Zakona o igrama na sreću. Podsjećamo, ova peticija predstavlja jednu od najvećih građanskih inicijativa u Crnoj Gori, međutim, šokantno je da Ministarstvo finansija ignoriše ovako masovno izražen stav svojih građana. Pozivamo Narodne poslanike Skupstine Crne Gore  kao i sve relevantne institucije na hitno reagovanje, stavite van snage član 68 f Zakona o igrama na sreću!

Author: Brian Parker